Kerkgebouw

De huidige kerk werd op 6 juni 1951 in gebruik genomen. Op de foto hieronder staat nog de oude toren. In het begin van de zestiger jaren zal hier een aangepaste toren verschijnen, omdat de oude toren naar achteren begon te zakken en dreigde om te vallen. In eerste instantie zou er ook een kruis op de toren komen, maar daar kon de gemeente niet mee instemmen.

Verdere verbouwingen aan de kerk en bijgebouwen

In de loop der jaren is er het nodige verbouwd aan de kerk. In eerste instantie was er een kerkzaal met twee kleine zaaltjes die gescheiden werden door twee houten schuifwanden. Later in 1969, is het bijgebouw uitgebreid met een kleine vergaderzaal, toiletten, een garderobe en tevens een keuken. In 1976 is het interieur van de kerk vernieuwd. Er kwam nieuwe vloerbedekking, stoelen in plaats van slecht zittende banken en nieuwe verlichting. De lokalen werden wat vertimmerd. Er kwam een gebouw naast de kerk: de “Wingerd” De bestrating werd ook een paar keer aangepakt. Nog niet zo lang geleden is het hele interieur weer vernieuwd en geverfd in verfrissende kleuren. In 1998 kwam er n.a.v. het 70 jarig bestaan van de kerk een vrijstaande klokkentoren. Elke zondag, een half uur voor de aanvang van de diensten, worden mensen door klokgelui ter kerke geroepen.

Davidsster

Boven het voorportaal zien we, in glas-en-lood uitgevoerd, de Davidsster. Die herinnert ons aan Gods liefde voor de mensen; Hij gaat met hen een verbintenis aan. Daarover lezen we in het boek, dat de basis vormt van ons geloof: de bijbel. De davidsster in de voorgevel is een idee van de architect, de heer Eldering.  Hij gebruikte dit teken in meerdere kerken en was waarschijnlijk bedoeld om de verbondenheid met het volk Israël tot uiting te brengen. In 1949 werd ook de staat Israël uitgeroepen. De heer Eldering heeft in de oorlog in het verzet gezeten.

Dit symbool siert niet alleen het kerkgebouw maar komt ook terug in de klokkentoren en is ook te vinden op één van de gevelstenen die bij de bouw van het nieuwe voorportaal in de vlaggenmast geplaatst zijn.

jew

ICHTHUS

Helemaal in de nok, boven de klokkentoren, zien we een vis. De letters van het oud-Griekse woord voor vis - ICHTHUS - verwijzen naar Jezus Christus, de levende Heer die wij willen volgen. Daarom staat dit symbool, deze vis, bovenop de Gereformeerde Kerk van Mariënberg. Sinds het jaar 2000 beschikken we over een beleidsplan en de opbouw van ons kerkenwerk waar we heel erg trots op zijn.

vis

glas-in-lood ramen.

klik op de link hieronder voor de uitleg

glas in lood