"Dient de HERE met vreugde"
Psalm 100:2

Klik op het bovenstaande filmpje om de dronebeelden te zien.