email Contact  ________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto's

 

Dit zijn foto's van de bioscoopdienst op 17 februari. De evangelisatiecommissie organiseerde op 17 februari een
bioscoopdienst die in het teken stond van de vraag
“What would Jesus do?”, “Wat zou Jezus doen?
Deze vraag staat centraal in de film “The Woodcarver”
die deze avond getoond zal werd. De film gaat over
een gezin dat geen tijd en aandacht voor elkaar heeft
en daar de wrange vruchten van plukt. Het gezin komt
via zoon Matthew in aanraking met Ernest, een
houtsnijder in het dorp die werkt aan een opdracht voor
de plaatselijke kerk. Ondanks tijdsdruk staan bij Ernest
de liefde voor de mens en de aandacht voor zijn vak
voorop. Een simpele vraag helpt hem zich niet gek te
laten maken door de wereld om hem heen: “Wat zou
Jezus doen?”. Bij Jezus gaat de liefde boven het
oordeel. Het is een liefde die niet opgeeft, doorzet en
overal kansen ziet. Langzamerhand raakt de familie
onder de invloed van Ernest en deze vraag.
Deze speciale bioscoopdienst begon om 18.30 uur. Voor koffie, fris en natuurlijk popcorn werd gezorgd zodat u zich echt in een bioscoop waande. Na de dienst was er de mogelijkheid na te praten met elkaar en ds. Lampen die tevens de dienst opende en afsloot.
Hij heeft iets met hout;
Zijn wieg,
Zijn kruis,
Nog timmert zijn liefde aan mij.
Mag Jezus, de ‘Woodcarver’ ook aan jouw leven
‘timmeren’?
De Evangelisatiecommissie