email Contact 

 

 

 

Foto's

Dit zijn foto's van de bevestigingsdienst op Zondag 15 juni. Iin de ochtenddienst werden 5 nieuwe ambtsdragers in hun ambt bevestigd. Het ging om de volgende nieuw gekozen
ambtsdragers:
Als voorzitter: zr. R. Willems-Kamphuis. Als ouderling: zr. A. Hans-Bouwhuis en br. E. Kelder. Als diaken: zr. F. Maat-Lennips en zr. I. Noeverman- Marsman. Daarnaast werden zr. H. v.d. Velde en zr. A. Waterink herbevestigd in hun ambt van respectievelijk
ouderling-kerkrentmeester en ouderling-scriba. Tijdens deze dienst werd er ook afscheid genomen van vijf ambtsdragers die aan het einde van hun ambtstermijn waren gekomen. Het ging om: J. Nijboer, G. Zintel, J. Visser, J. Wind en H. Dunnewind.