email Contact  ________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto's

 

Dit zijn foto's van het jubileum en het koninklijke lintje op 13 november 2015

Voor zijn langdurige vrijwillige inzet voor de Sionskerk en daarmee de samenleving van Mariënberg is Ally Olsman benoemd als Lid in de Orde van Oranje Nassau.
De versierselen werden vrijdagavond opgespeld door de Hardenbergse burgemeester Peter Snijders. Het woord 'onmisbaar' als over hem wordt gesproken.
Albert (in het dorp bekend als Ally) Olsman is sinds 1975 koster van de Sionskerk. Officieel voor zes uur in de week tegen een kleine vergoeding. Die uren gaan vooral op aan het schoonhouden van de kerk en de bijgebouwen. Maar Olsman doet nog veel meer voor de kerk. Hij regelt de organisten voor de kerkdiensten en bespreekt de dienst voor met de predikanten zodat hij er voor kan zorgen dat de bijlbelteksten en liederen 's zondags via een beamer aan de kerkgangers kunnen worden getoond. Ook zorgt hij er voor dat alles klaar staat voor verenigingen die gebruik maken van kerkgebouw De Wingerd, voor bijvoorbeeld het geven van catechisatie, repetities van het zangkoor en bijeenkomsten van de jeugd- en vrouwenvereniging. En bij trouwerijen en begrafenissen serveert hij de koffietafel.
En dan nog houden zijn bezigheden voor de kerk niet op. Ally Olsman zorgt er voor dat het kerkblad wordt gedrukt en hij vermenigvuldigt het materiaal voor de kindernevendiensten en de liturgieën bij rouw- en trouwdiensten. Ook is hij voorzitter van de activiteitencommissie van de kerkelijke gemeente, en in die hoedanigheid is hij de stuwende kracht achter de jaarlijkse rommelmarkt. Voor de bingoavonden, die in de zomervakantie worden gehouden, gaat Ally Olsman ieder jaar op pad om bijna niets de mooiste prijzen bij elkaar te krijgen. Al die inspanningen hebben hem nu een koninklijke onderscheiding opgeleverd.