email Contact 

 

 

 

Foto's

Dit zijn foto's van de Belijdenisdienst op de eerste Pinksterdag 2015.

Het is fantastisch dat we dit jaar er getuigen van mogen zijn, dat zes jongeren van de gemeente belijdenis zullen doen.

- Roelien Lisette Noeverman, Kloosterdijk 11A, 7692 PH M'berg;

- Willem Gerko Wittenberg, Stationsweg 16, 7692 AC Mariënberg;

- Marleen van 't Hag, Rheezerweg 86, 7795 DA Diffelen;

- Ruud Matthijs Woelderink, Kloosterdijk 13, 7692 PH Mariënberg;

- Rodrik Erné Jordi Wolters, Buurtweg 4, 7691 PG Bergentheim;

- Dinie Denise Maat, Neptunusstraat 30, 7771 EX Hardenberg.

 

De HERE heeft voor mij gekozen, beloften bij mijn doop gedaan. Nu mag ik openlijk getuigen, met heel mijn hart in Jezus' naam. Vanuit de Sionskerk Beloven dat ik Hem zal volgen, mij laten vinden waar Hij is. Zijn goede werk in mij begonnen, Gods wonder, mijn belijdenis. Met hart en ziel mag ik genieten van hemels brood en klare wijn. Bron van troost en jubelstemming, voor allen die hier samen zijn.

 

Komt laat ons deze dag met heilig vuur bezingen! (Liedboek 672) 

Je hoort het op de achtergrond tijdens de fotoserie. Met dit lied begonnen we ook de belijdenisdienst op de eerste Pinksterdag en is een populair lied. Dat heeft vooral te maken met de melodie. Niemand minder dan de grote Johan Sebastian Bach heeft zijn handtekening onder de compositie gezet. Een compositie die de van oorsprong Duitse tekst heel treffend benadukt: Kommt Seelen, dieser Tag muss heilig sein besungen. Deze dag, de Pinksterdag vraagt erom, zegt de tekstdichter, om op een heilige, een bijzondere wijze bezongen te worden. Zelf had Valentin E. Löscher aanvankelijk een andere melodie in gedachten. En wel de melodie van gezang 44: Dankt dankt nu allen God. Ook een mooie melodie, maar die haalt het toch niet bij wat Bach ons hier laat zingen. Het barokke lied is oorspronkelijk niet bedoeld als gemeentezang, maar is bedoeld om door een solist gezongen te worden. Het is uiteindelijk in het Liedboek voor de kerken opgenomen. En met goede begeleiding lukt het de gemeente wonderwel om als een groot koor deze Bach-compositie ten gehore te brengen. En zo met elkaar God te loven, en Hem te bidden, zingend en wel, om verlichting met Pinkstergloed.