email Contact 

 

 

 

Foto's

Dit zijn foto's van het kinderkerstfeest gehouden op 25 december 2016.

 

Kerstviering “De mysterieuze kerstkaart”
Een groepje vrienden ontvangt een bijzondere kerst-
kaart. Deze mysterieuze kaart laat hen op avontuur
gaan naar verschillende plekken en mensen. Maar
kan zo het mysterie opgelost worden???? Jong, ou-
der of oud, iedereen is welkom in deze viering. Ver-
schillende gemeenteleden gaan zich weer inzetten
om het mysterie van die rode kaart te ontrafelen. Wel-
kom, we beginnen om 19.00 uur in de Sionskerk