email Contact 

 

 

 

Foto's

Dit zijn foto's van de doopdienst op 9 oktober 2016 .In deze dienst werd Marit Jannieke, zoon van Elco en Heleen Bosch gedoopt.
Ook zij mocht worden opgenomen in Gods verbond. V
oorganger was ds. L van Rikxoort. Het was een gezegende en feestelijke dienst!