email Contact 

 

 

 

Foto's

Dit zijn foto's van de bevestiging van de ambtsdragers op 4 juni 2017

 

Als ouderling werden zr. Rita Menderink en br. Bertho Veltink bevestigd. Als ouderling-kerkrentmeester br. Dinant Jaspers en zr. Joke Wind. En als diaken br. Berny Mellema en br. Wilco Wittenberg. Zij die al eerder in de kerkenraad zaten werden bevestigd met een handdruk en zij die voor het eerst ambtsdrager werden, werden bevestigd met handoplegging. We namen ook afscheid van een aantal ambtsdra-gers, t.w. br. Gerrit Winters, zr. José Olsman, br. Jan Mollen, br. Wilfred Bouwhuis en zr. Hasiena van der Velde en we bedanken ze voor hun trouwe inzet voor de Sionskerkgemeente.