email Contact 

 

 

 

Foto's

Foto's van deze heugelijke dag.

Dankbaar en blij zijn we met de (her)bevestiging van vijf gemeenteleden tot ambtsdrager. Zondag 27 mei werden zr. Rina Willems (als ouderling, i.c. voorzitter van de kerkenraad), br.  Richard Lennips (als jeugdouderling), br. Wim Menzo (als wijkouderling), br. Patrick Olsman (als diaken) en br. Harm ter Bekke (als diaken) bevestigd of herbevestigd. Geweldig mooi! Zo zien we dat de Here doorgaat met zijn werk, ook in Mariënberg. We namen afscheid van zr. Ingrid Noeverman (als diaken), van zr. Feronique Maat (als diaken), van br. Erik Kelder (als ouderling) en van zr. Alina Hans (als jeugdouderling). Het afscheid was een beetje formeel (zoals het dienstboek van de kerk dat aangeeft), maar in de vergadering van de kerkenraad heeft onze voorzitster, Rina Willems, er nog enige goede woorden aan gegeven. En met Rina zelf, die werd herbevestigd, zijn we als kerkenraad en gemeente (toch!) heel content. De kerkenraad is weer compleet.