email Contact  ________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto's

 

Afscheid Herman Middag en nieuwe beamer

De heer Buikema, een gewaardeerd gemeentelid die zich jarenlang voor onze gemeente inzette, liet na zijn overlijden een som geld aan onze kerk na. Van dat bedrag konden we indertijd een mooie beamer aanschaffen, die ook veel gebruikt werd, in een tijd dat beamers nog niet zo gangbaar waren. De technische
ontwikkelingen gaan snel. Bovendien zijn er van tijd tot tijd activiteiten in de Wingerd, waarbij het gebruik van een beamer ook heel fijn is. Onze actieve activiteitencommissie heeft het plan opgevat om onze gemeente, ter ere van haar 30-jarig bestaan, een beamer met opnameapparatuur te schenken. Deze nieuwe beamer wordt in de kerk gebruikt. De ‘beamer van Buikema’ kan nu in de Wingerd, bijvoorbeeld bij tienerdiensten, gebruikt worden, en daar is de tienerdienstcommissie blij mee. Zondag 27 april werd de nieuwe apparatuur op ludieke wijze overhandigd. Dat we een gemeente zijn met vele talenten, wisten we al. Ook nu is er weer nieuw talent ontdekt; ‘Klaas en Trijntje’ . Deze mensen hadden
even tijd nodig om de overstap van het bandje naar DVD te maken, maar waren daarna meteen ‘om’. Bij het in gebruik nemen van de nieuwe apparatuur is er ook een eind gekomen aan de jarenlange taak van Herman Middag. Zesendertig jaar lang verzorgde Herman Middag iedere zondag de bandopnames
van de diensten. Herman, een vertrouwd gezicht voor de kinderen die naar de kinderoppas gaan. Is er een kind dat schreit? Herman troost en zorgt dat hij of zij weer rustig wordt. Ook bij de kindernevendienst was Herman altijd bereid te helpen. Soms is het na afloop van de kindernevendienst een bende in het zaaltje. Als de leiding dan na afloop van de kerkdienst in datzelfde zaaltje kwam om op te ruimen, had Herman de boel al aan kant gemaakt. Bij het aanbieden van de nieuwe opnameapparatuur is Herman al namens heel de gemeente bedankt. Vanaf deze plaats nogmaals een woord van dank aan Herman Middag; Hartelijk bedankt voor je jarenlange inzet, op velerlei gebied. Hier de foto's