Een aantal fotos van Mariënberg. In het jubileumboek staan nog veel meer fotos over de beide gereformeerde kerken in Mariënberg.
De gereformeerde kerk met pastorie in 1951 net na de ingebruikname. Onder leiding van ds. knoppers was een collecte-programma opgesteld ten behoeve van een nieuwe, eigen kerk. Een vrachtwagen werd gecharterd, de collectanten met fiets en al in de laadbak. Op de afgesproken plaatsen werden ze een voor een afgezet. Al fietsend en rondgaand sloegen ze een grote slag; de basis was er. Uiteindelijk kwam men tot een bedrag van f50000,-. Dat was genoeg voor de bouw van een nieuwe kerk.
Het oorlogsmonument van Marienberg tussen de oude en de nieuweweg met op de achtergrond de gereformeerde kerk.
Dit is een heel oude foto van Marienberg. De wegen zijn nog onverhard. Marienberg hoorde vroeger bij de marke Bergentheim en bestond uit niet meer dan een paar hoeven op de plaats van de huidige viersprong Diffelen-Beerze-Hardenberg-Sibculo. Dichtbij de Vecht dus. Verderop lagen verspreid nog een aantal hoeven. Het "centrum" ging in 1868 in vlammen op. Hesselink, Waterink en Timmerman zijn de namen die bij dit "centrum" horen. Het huidige centrum van Marienberg werd sinds de aanleg van de spoorlijn in 1906 geleidelijk naar het station verplaatst (zie foto) Daar verrees een fraai stationsgebouw en ook al gauw een hotel-restaurant:Klinkhamer later Telgenhof. In Marienberg komen twee lijnen samen, men wacht er op de aansluiting en dat geeft klandizie. Aan de andere kant van het spoor komt nog een etablissement, het stationskoffiehuis (later Moeke)